parallax background

ข่าวประชาสัมพันธ์

July 8, 2014

ภาพกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

ภาพกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในวันเสาร์ที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ เมเจอร์ โบว์ ฮิต สาขารังสิต ภาพถ่ายโดย : สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

สัมภาษณ์ศิษย์เก่า


ภาพกิจกรรม

February 7, 2014

สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมงานมงคลสมรส บุตรีท่านอธิการบดี

สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมงานมงคลสมรสบุตรีท่านอธิการบดี เมื่อค่ำวันจันทร์ที่ ๒๔  มีนาคม   ๒๕๔๖ ณ  สโมสรตำรวจ  ถนนวิภาวดีรังสิต
February 7, 2014

การประชุมปรึกษาหารือระหว่างสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖

การประชุมปรึกษาหารือระหว่างสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ เพื่อเตรียมการจัดการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อการพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๔๖ ณ  ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
February 7, 2014

ประมวลภาพ การเข้าเยี่ยมชมและดูงานของคณะผู้บริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประมวลภาพ การเข้าเยี่ยมชมและดูงานของคณะผู้บริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันอังคารที่  4  มีนาคม  2546 ณ ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จังหวัดปทุมธานี ภาพถ่ายโดย : สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี