บทสัมภาษณ์

May 31, 2018

สุดยอดศิลปินพุทธศิลป์ “รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์”

สุดยอดศิลปินพุทธศิลป์ “รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์” วันนี้คอลัมน์ “บอกกล่าวเล่าความ ” จะพาไปทำความรู้จัก รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ หนึ่งในศิษย์ก้นกุฏิของปรมาจารย์ด้านศิลปะหลายๆท่าน เป็นศิลปินที่ได้ชื่อว่า ศิลปินด้านพุทธศิลป์ ที่มีผลงานโดดเด่นมากมาย โดยเฉพาะ “ครุฑ” หากเอ่ยถึงผลงานรูปครุฑ ทั้งภาพเขียนจิตรกรรม เหรียญครุฑ ครุฑลอยองค์ ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นในฐานะ “เทพวิหคที่ทรงพลัง” ซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์ป่าหิมพานพ์แล้ว ชื่อ รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ถือเป็นบุคคลที่ได้รับยกย่องให้เป็นสุดยอดศิลปินพุทธศิลป์คนหนึ่งเลยก็ว่าได้  […]
May 22, 2018

สัมภาษณ์ศิษย์เก่า ผศ. ณัฐ แก้วสกุล

สัมภาษณ์ศิษย์เก่า ผศ. ณัฐ แก้วสกุล -สวัสดีค่ะ อาจารย์ แนะนำตัวให้ทุกคนได้รู้จักหน่อยค่ะ -สวัสดีครับ ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ แก้วสกุล หรืออาจารย์ณัฐ ปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี และที่ปรึกษาชมรมราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ มทร.ธัญบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรี ปีการศึกษา 2538 สาขาครุศาสตร์อุตสาหการ วิชาเอก วิศวกรรมงานเชื่อมประกอบ คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศร์(ปัจจุบันมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์) หลังจากการสำเร็จการศึกษาได้บรรจุรับราชการครูที่ ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ สถาบันสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศร์ […]
May 21, 2018

คอลัมน์สัมภาษณ์ศิษย์เก่า เสนอความภาคภูมิใจของ 2 ศิษย์เก่า นายจิรายุ กลัดทิมและนายจิรายุ ชุณหมุกดา ผู้ก่อตั้งแบรนด์ JIRAYU ARTCOUTURE

คอลัมน์สัมภาษณ์ศิษย์เก่า ขอเสนอความภาคภูมิใจของ 2 ศิษย์เก่า นายจิรายุ กลัดทิมและนายจิรายุ ชุณหมุกดา ศิษย์เก่าจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ JIRAYU ARTCOUTURE   สวัสดีค่ะ แนะนำตัวเองให้น้องๆ ได้รู้จักหน่อยค่ะ กรุ๊ป : สวัสดีครับผมชื่อนายจิรายุ กลัดทิม ชื่อเล่นว่ากรุ๊ปครับ อ้น : ส่วนผมนายจิรายุ ชุณหมุกดา ชื่อเล่นอ้นครับ ตอนเรียนอาจารย์ชอบเรียกคู่แฝด B1&B2 เพราะชอบทำอะไรเหมือนกันตลอด […]
May 18, 2018

นายวีรชัย ทองอินทร์ (พี่ปาล์ม) คอลัมน์สัมภาษณ์ศิษย์เก่า (จุลสารราชมงคลธัญบุรี | July – September 2017)

“คอลัมน์สัมภาษณ์ศิษย์เก่า ขอนำเสนออีกหนึ่งหนุ่มศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน”  ศิษย์เก่าคนนี้เป็นใครมาจากไหน ไปทำความรู้จักกันเลยค่ะ Q: แนะนำตัวให้น้อง ๆ ได้รู้จักกันเลยค่ะ A: สวัสดีครับพี่ปาล์มครับ นายวีรชัย ทองอินทร์ สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง Installation Engineer บริษัท Varian Medical Systems Q: ตำแหน่งงาน และลักษณะงานที่ทำ […]