ข่าว

ตุลาคม 13, 2021

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี 13 ตุลาคม 2564

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยา […]
ตุลาคม 4, 2021

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ เรืออากาศโทสมพร ปานดำ ศิษย์เก่าสาขาถ่ายภาพและภาพยนตร์ รุ่น 2 คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิท […]
สิงหาคม 5, 2021

คุณจุลจักร์    จันทร์ล้วน  ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตร เจ้าของบริษัท / CEO  ที่ปรึกษาบริษัท

คุณจุลจักร์    จันทร์ล้วน  […]
กรกฎาคม 27, 2021

ขอแแสดงความยินดีกับผศ.ปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร์ เหรัญญิก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเ […]