«

มี.ค. 25

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น ๒ อาคารสโมสรข้าราชการราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จึงขอเรียนเชิญ คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร สมาชิก และผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการ

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2558
119.5 KiB
348 Downloads
Details

 

 

ใส่ความเห็น