ประมวลภาพกิจกรรม

มกราคม 30, 2015

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2557 งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี

  ภาพถ่ายโดย: สมาคมศิษย์เก […]
พฤศจิกายน 17, 2014

ภาพการประชุมร่วมนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๗

ภาพการประชุมร่วมนายกสมาคมศ […]
พฤศจิกายน 17, 2014

ภาพบรรยากาศการประชุมร่วมนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ ครั้งที่ ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๗

ภาพการประชุมร่วมนายกสมาคมศ […]
กันยายน 29, 2014

ภาพการประชุมกรรมการร่างข้อบังคับสมาคมสหพันธ์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ภาพการประชุมกรรมการร่างข้อ […]