Category Archive: ข่าว

หมวดนี้จะประกอบด้วย 3 กลุ่มข่าวคือ 1. ข่าวสารและประมวลภาพกิจกรรม 2. บทสัมภาษณ์ 3. สารนายกสภา

ม.ค. 30

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2557 งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี

20150130-alumni-01-044

  ภาพถ่ายโดย: สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล …

Continue reading »

Continue reading »

ม.ค. 22

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี …

Continue reading »

Continue reading »

ธ.ค. 23

สารอวยพรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556

201412-graduation-01

สวัสดีครับ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ และน้อง ๆ บัณฑิตใหม่ทุกท่ …

Continue reading »

Continue reading »

พ.ย. 17

ภาพการประชุมร่วมนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๗

20141117-02_alumni9

ภาพการประชุมร่วมนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร …

Continue reading »

Continue reading »

พ.ย. 17

ภาพบรรยากาศการประชุมร่วมนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ ครั้งที่ ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๗

20141117-01_alumni12

ภาพการประชุมร่วมนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร …

Continue reading »

Continue reading »

Older posts «