Category Archive: ไม่มีหมวดหมู่

มี.ค. 25

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี …

Continue reading »

ต.ค. 17

ศิษย์เก่าแนะนำมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี

ท่านที่ 1 โดย คุณฟ้ารุ่ง ยูติธรรม (กวาง)  ท่านที่ 2 โดย …

Continue reading »

พ.ค. 26

ภาพบรรยากาศการประชุมร่วมนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

20140508-18

รายงานการประชุมร่วมนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโล …

Continue reading »

Continue reading »

มี.ค. 10

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๗

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโน …

Continue reading »

ก.พ. 27

สัมภาษณ์ศิษย์เก่า กองบรรณาธิการ : นายนิรันดร์ นพรัตน์

2013-01_002

ศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี ที่องค์การนาซา “แต่ก่อนจะเป …

Continue reading »

Continue reading »

Older posts «