ภาพบรรยากาศการประชุมร่วมนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ ครั้งที่ ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๗

ภาพการประชุมร่วมนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ทั่วประเทศ  ครั้งที่  ๗ / ๒๕๕๗
วันจันทร์ที่  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗
  
ณ   ห้องประชุม ส.มทรธ. ชั้น   ๒  อาคารสโมสรข้าราชการราชมงคล    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20141117-01_alumni1 20141117-01_alumni8

ภาพถ่ายโดย : สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

Comments are closed.