สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าพบ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนาคาร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าพบ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนาคาร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อเเสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำเเหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

 

 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าพบ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนาคาร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อเเสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำเเหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อเเสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำเเหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทูมธานี วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ  ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

Comments are closed.