ขอแแสดงความยินดีกับผศ.ปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร์ เหรัญญิก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอแแสดงความยินดีกับผศ.ปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร์ เหรัญญิก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเลือกเป็นประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.9เเห่ง (ปคมทร.) และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (สปท.) 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอแแสดงความยินดีกับผศ.ปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร์ เหรัญญิก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเลือกเป็นประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.9เเห่ง (ปคมทร.) และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (สปท.) ครั้งที่ 1 /2564 ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2564 ระบบออนไลน์ ผ่านโปรเเกรม ZOOM Meeting

 

Comments are closed.