ภาพข่าว: คอลัมน์ รอบรั้วการศึกษา: ศิษย์เก่าดีเด่น มทร.ธัญบุรี

ภาพข่าว: คอลัมน์ รอบรั้วการศึกษา: ศิษย์เก่าดีเด่น มทร.ธัญบุรี

 

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 07 กันยายน พ.ศ. 2561
รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นประธานพิธีมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

 

Comments are closed.