พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม

เนื่องในวันปิยมหาราช ดร.วิชัย เพ็ชรทองคำ นายกสมาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธี ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ มทร.ธัญบุรี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

 

เนื่องในวันปิยมหาราช ดร.วิชัย เพ็ชรทองคำ นายกสมาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธี ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ มทร.ธัญบุรี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

Comments are closed.