นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีสวดพระพุทธมนต์

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี 13 ตุลาคม 2564

 

ดร.วิชัย  เพ็ชร์ทองคำ  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี 13 ตุลาคม 2564 ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/content/51928

Comments are closed.