ขอแสดงความยินดี นายวิชัย เพ็ชร์ทองคำ ได้รับการเลือกตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขอแสดงความยินดีกับ      นายวิชัย เพ็ชร์ทองคำ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Comments are closed.