ขอแสดงความยินดีกับ นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลังได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำเเหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลังได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำเเหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ขอแสดงความยินดีกับนายวิลาศ เฉลยสัตย์

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลังได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำเเหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565

Comments are closed.