การประชุมกรรมการบริหารนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๓

ดร.วิชัย เพ็ชรทองคำ นายกสมาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมกรรมการบริหารนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๓  ณ ร้านอาหาร ROY CAFE คลองหก ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

 

 

Comments are closed.