มี.ค. 25

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น ๒ อาคารสโมสรข้าราชการราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จึงขอเรียนเชิญ คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร สมาชิก และผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการ

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2558
119.5 KiB
375 Downloads
Details

 

 

ม.ค. 30

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2557 งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี

20150130-alumni-01-033 20150130-alumni-01-044

ภาพถ่ายโดย: สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

Read the rest of this entry »

ม.ค. 22

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

 

ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ณ   ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น ๒ อาคารสโมสรข้าราชการราชมงคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี Read the rest of this entry »

ธ.ค. 23

สารอวยพรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556

201412-graduation-01

สวัสดีครับ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ และน้อง ๆ บัณฑิตใหม่ทุกท่าน ผมในฐานะ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านในโอกาสที่มารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ ในปีนี้ จำนวนบัณฑิตใหม่จาก 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีจำนวนถึงกว่า 25,000 คนด้วยกัน และเหมือนเช่นทุกปีที่กว่า 80% ได้ทำการงานแล้ว นั่นหมายถึงว่า ภาคส่วนต่าง ๆ ให้การยอมรับนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นอย่างดียิ่ง นี่เป็นความภาคภูมิใจของเรา ราชมงคล ที่มีการเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างแท้จริง Read the rest of this entry »

พ.ย. 17

ภาพการประชุมร่วมนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๗

ภาพการประชุมร่วมนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ส.มทรธ. ชั้น ๒ อาคารสโมสรข้าราชการราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20141117-02_alumni1 20141117-02_alumni8

ภาพถ่ายโดย : สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

Read the rest of this entry »

Older posts «