parallax background

ข่าวประชาสัมพันธ์


สัมภาษณ์ศิษย์เก่า

สิงหาคม 5, 2021

คุณจุลจักร์    จันทร์ล้วน  ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตร เจ้าของบริษัท / CEO  ที่ปรึกษาบริษัท

คุณจุลจักร์    จันทร์ล้วน  […]
มิถุนายน 14, 2021

สัมภาษณ์ศิษย์เก่า : ศิษย์เก่ามีเรื่องเล่า นายกานต์ กาฬภักดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย- ออกแบบแฟชั่น ปี 2545

สัมภาษณ์ศิษย์เก่า : ศิษย์เ […]
มิถุนายน 2, 2021

ช่วง ถาม-ตอบ ศิษย์เก่า ราชมงคลัญบุรี

  ช่วง ถาม-ตอบ ศิษย์เ […]
พฤษภาคม 31, 2018

สุดยอดศิลปินพุทธศิลป์ “รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์”

สุดยอดศิลปินพุทธศิลป์ R […]
พฤษภาคม 22, 2018

สัมภาษณ์ศิษย์เก่า ผศ. ณัฐ แก้วสกุล

สัมภาษณ์ศิษย์เก่า ผศ. ณัฐ […]
พฤษภาคม 21, 2018

คอลัมน์สัมภาษณ์ศิษย์เก่า เสนอความภาคภูมิใจของ 2 ศิษย์เก่า นายจิรายุ กลัดทิมและนายจิรายุ ชุณหมุกดา ผู้ก่อตั้งแบรนด์ JIRAYU ARTCOUTURE

คอลัมน์สัมภาษณ์ศิษย์เก่า ข […]

ภาพกิจกรรม

พฤศจิกายน 20, 2021

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าพบ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนาคาร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเ […]
ตุลาคม 20, 2021

ดร.วิชัย เพ็ชร์ทองคำ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดร.วิชัย เพ็ชรทองคำ นายกสม […]
ตุลาคม 13, 2021

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีสวดพระพุทธมนต์

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยา […]